Portal documentatie, articole si tutoriale

Cauta articole, tutoriale, discutii sau recomandari pentru cele mai frecvente probleme intalnite pe platforma noastra

Trimitere de emailuri cu autentificare SMTP prin php

In primul rand va trebui un fisier smtp.php care l-am pus mai jos, care va trimite mailul :

Exemplu mesaj :

<?php

include(“smtp.php”);

                $message = “textul mailului”;
$to = “emailul celui care vrei sa ii trimiteti”;
$from = “de la cine”;
$namefrom = “numele celui care trimite”;
$subject = “subiect”;
$nameto = “catre cine”;

authSendEmail($from, $namefrom, $to, $nameto, $subject, $message);

?> 

 

 

Fisierul smtp.php

  <?php
function authSendEmail($from, $namefrom, $to, $nameto, $subject, $message)
{
//SMTP + SERVER DETAILS
/* * * * CONFIGURATION START * * * */
$smtpServer = “mail.server.ro”;
$port = “25″;
$timeout = “30″;
$username = “mail@server.ro”;
$password = “parola”;
$localhost = “localhost”;
$newLine = “\r\n”;
/* * * * CONFIGURATION END * * * * */

//Connect to the host on the specified port
$smtpConnect = fsockopen($smtpServer, $port, $errno, $errstr, $timeout);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
if(empty($smtpConnect))
{
$output = “Failed to connect: $smtpResponse”;
return $output;
}
else
{
$logArray['connection'] = “Connected: $smtpResponse”;
}

//Request Auth Login
fputs($smtpConnect,”AUTH LOGIN” . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['authrequest'] = “$smtpResponse”;

//Send username
fputs($smtpConnect, base64_encode($username) . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['authusername'] = “$smtpResponse”;

//Send password
fputs($smtpConnect, base64_encode($password) . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['authpassword'] = “$smtpResponse”;

//Say Hello to SMTP
fputs($smtpConnect, “HELO $localhost” . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['heloresponse'] = “$smtpResponse”;

//Email From
fputs($smtpConnect, “MAIL FROM: $from” . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['mailfromresponse'] = “$smtpResponse”;

//Email To
fputs($smtpConnect, “RCPT TO: $to” . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['mailtoresponse'] = “$smtpResponse”;

//The Email
fputs($smtpConnect, “DATA” . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['data1response'] = “$smtpResponse”;

//Construct Headers
$headers = “MIME-Version: 1.0″ . $newLine;
$headers .= “Content-type: text/html; charset=iso-8859-1″ . $newLine;
$headers .= “To: $nameto <$to>” . $newLine;
$headers .= “From: $namefrom <$from>” . $newLine;

fputs($smtpConnect, “To: $to\nFrom: $from\nSubject: $subject\n$headers\n\n$message\n.\n”);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['data2response'] = “$smtpResponse”;

// Say Bye to SMTP
fputs($smtpConnect,”QUIT” . $newLine);
$smtpResponse = fgets($smtpConnect, 515);
$logArray['quitresponse'] = “$smtpResponse”;
}
?>